Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Jak pozostać sobą przy zaburzeniu osobowości?

Jak pozostać sobą przy zaburzeniu osobowości?

Zobacz, jak możesz sobie pomóc, nie tracąc przy tym swojej indywidualności oraz dobrze czując się sam z sobą. 

Zaburzenia osobowości – co to?

Osobowość jednostki to zespół jej cech psychicznych i fizycznych, które zostały ukształtowane poprzez czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Jego źródłami są: doświadczenia okresu dziecięcego, sposób wychowania przez rodziców lub opiekunów, doświadczenia szkolne, czynniki kulturowe, okres dojrzewania, a także wkraczanie w dorosłe życie. Zaburzenia osobowości występują w momencie, kiedy któreś z tych źródeł przekazywało niekorzystne wzorce zachowania oraz nieprawidłowy sposób funkcjonowania. W wyniku tego jednostka ma trudności w podążaniu do stworzenia harmonijnego życia rodzinnego, zawodowego oraz społecznego. 

Zaburzenie tożsamości charakteryzuje się niemożnością dostosowania własnego zachowania, sposobu myślenia oraz przekazywania emocji w zależności od różnych sytuacji, a także w trakcie interakcji z innymi ludźmi. Takie osoby odbiegają od standardowych wzorców występujących w danej kulturze bądź środowisku. Jest to dla nich trudne i często nie potrafią one nawiązać prawidłowych kontaktów międzyludzkich. Powoduje to także szereg wtórnych problemów w ich sposobie funkcjonowania. 

Zaburzenia osobowości – typy

Zaburzenia osobowości mają różne rodzaje ze względu na ich cechy wspólne. Wyszczególniamy trzy podstawowe typy: pierwsza, charakteryzująca się ekscentrycznością zachowania, dziwacznością oraz brakiem relacji; kolejna jest typowa dla osób, które trwają w burzliwych relacjach, nie posiadają odporności na stres, a także posiadają intensywne emocje; ostatnia z grup dotyczy osób, które unikają sytuacji stresowych oraz odczuwają silny lęk przed nawiązaniem i podtrzymaniem relacji. 

W pierwszej grupie znajdziemy następujące zaburzenia osobowości: 

  • osobowość paranoiczna – osoba zmagająca się z tym stanem chorobowym nie potrafi zaufać innym ludziom. Ma przeświadczenie, że wszyscy wokół działają na jej szkodę i próbują ją wykorzystywać. 
  • osobowość schizoidalna – posiadają ją osoby, które unikają ludzi i wszystkie czynności wolą wykonywać w pojedynkę. Kontakty towarzyskie nie są dla nich najważniejsze, potrafią same zorganizować sobie wolny czas i najlepiej czują się we własnym towarzystwie. 

Rodzaje osobowości opartych na intensywności emocji przedstawiają się w poniższy sposób: 

  • osobowość antyspołeczna – jest to rodzaj zaburzenia, który jest charakterystyczny dla osób, które nie są w stanie przystosować się do panujących norm społecznych. 
  • osobowość histrioniczna – chory odczuwa nieustanną potrzebę bycia w centrum uwagi i skupienia innych na jej osobie. 
  • osobowość dorderline – jest zaburzeniem, które oparte jest na silnych wahaniach nastroju, osoba zmagająca się z tym typem osobowości w krótkich odstępach czasu może odczuwać stan euforii oraz rozpacz. 
  • osobowość narcystyczna – czyli nadmierne skupianie się na sobie. Osoba z tym zaburzeniem uważa, że wszelkie sukcesy stają się wyznacznikiem jej wartości.  

Ostatnia grupa dotyczy osób, które posiadają: 

  • osobowość unikającą – typową dla osób, które ze strachu przed krytyką unikają towarzystwa innych ludzi. 
  • osobowość zależną – czyli niemożność podejmowania własnych decyzji oraz trudność w funkcjonowaniu samodzielnie w różnych sytuacjach życiowych. 
  • osobowość anankastyczną – charakteryzująca się przestrzeganiem wszelkich reguł i zasad. Osoba z tym zaburzeniem nie jest w stanie zdobyć się na spontaniczne zachowania, nie potrafi też podjąć decyzji, które są sprzeczne z jej ideologią. 

Jak widzisz, typy zaburzeń osobowości mogą być bardzo odmienne i ciężko jest podać jedną definicję tej przypadłości. Każda jednak jest znacznym utrudnieniem dla funkcjonowania w społeczeństwie oraz przedkłada się na nasze życie codzienne.

Jak zdiagnozować zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości mogą mieć różne objawy. Często, gdy choroba nie jest zaawansowana, bagatelizujemy jej pierwsze objawy. Osobę, która się z nią zmaga określamy mianem „trudnego charakteru” i akceptujemy jej dziwactwa. Jednak jednostka, która zmaga się z zaburzeniem osobowości ma duże trudności w odnalezieniu się w społeczeństwie. Jest czasami odbierana przez innych jako zbyt pewna siebie (jak w przypadku narcyzmu) lub – wręcz przeciwnie – nieśmiała (osobowość unikająca). Ważne jest więc to, by wiedzieć, gdzie szukać pomocy. 

Czy zaburzenia osobowości są uleczalne?

Leczenie zaburzeń osobowości powinno być prowadzone przez specjalistów w swoim fachu. Psycholog lub psychiatra powinien przede wszystkim odbyć z pacjentem kompleksową rozmowę, która pozwoli potwierdzić lub wykluczyć dane zaburzenie. Bardzo dużą rolę gra w tym przypadku motywacja osoby chorej – bez silnej woli i uświadomienia sobie, że zmaga się z zaburzeniem osobowości, trudno jest uzyskać pozytywne wyniki nawet w przypadku długotrwałej terapii. 

Kiedy lekarz potwierdzi u chorego zaburzenie osobowości, leczenie powinno zacząć się natychmiastowo. Często bowiem mogą one być początkiem innych dolegliwości, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania czy też skłonność do uzależnień. 

Na czym polega terapia zaburzeń osobowości?

Psychoterapia jest metodą leczenia, która nie polega jedynie na dążeniu zmniejszenia objawów zaburzeń osobowości, ale także ustala ich przyczyny. W ten sposób psycholog może przepracować dany problem z pacjentem, by wyeliminować jego długofalowe skutki, które – nabyte w dzieciństwie – odbijają się na funkcjonowaniu w dorosłym życiu. 

Informacje na temat sposobu leczenia oraz pomoc dla osób dotkniętych zaburzeniami osobowości różnych typów znajdziecie pod adresem: https://www.psychologychange.com/pl/uslugi/#psychoterapiaonline 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą specjalistycznych usług, które pomogą każdemu, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby.

Polecane wpisy

Jak pozostać sobą przy zaburzeniu osobowości?
Witold Prymakowski