Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Magdalena Powalska- Bąk
Magdalena Powalska- Bąk

Magdalena Powalska- Bąk

Psychoterapeutka

Nurt: Gestalt

Magdalena Powalska- Bąk

Magdalena w swojej pracy terapeutycznej towarzyszy Klientowi w poznawaniu, akceptowaniu oraz umacnianiu siebie. W pełnym poszanowaniu dla Klienta pomaga mu nazwać to, co trudne i obce, ale także to, co jest wspierające i pomocne w dalszym rozwoju.

Pracuje z osobami doświadczającymi cierpienia i stresu. Zmagającymi się z poczuciem bezsilności i lęku, będącymi w szeroko pojętym kryzysie egzystencjonalnym.

Wspiera rodziców w kryzysach wychowawczych, osoby dotknięte depresją, poszukujących sensu życia.

Magdalena szczególny nacisk kładzie na zbudowanie relacji z Klientem, pełnej bezpieczeństwa, bez oceniania- relacji leczącej.

Jest psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia z ukończonym programem “Pomoc Psychologiczna Gestalt w Praktyce Zawodowej” w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt oraz w trakcie 3 letniego Programu Szkoleniowego TERAPII BODYMIND GESTALT ®.

Jest również certyfikowaną mediatorką w nurcie Porozumienia bez Przemocy.

Zakres wsparcia:

  • Depresja
  • Lęk
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Poszukiwanie sensu
  • Problemy wychowawcze