...

Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Izabela Oberda

Izabela Oberda

Psycholożka, Psychoterapeutka

Nurt: Integracyjny

Izabela Oberda

Izabela w procesie pracy i rozumienia klienta czerpie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych. Biorąc pod uwagę wyjątkowość każdego człowieka indywidualnie dobiera metody pracy, w zgodzie z charakterem i problematyką klienta. Każdą osobę traktuje całościowo, uwzględniając przeżycia psychiczne oraz ich odzwierciedlenie w ciele.

Pracuje z klientem indywidualnym oraz z grupami. Doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii na oddziałach dziennych, stacjonarnych, jak również w pracy ambulatoryjnej.

Posiada Certyfikat nr 3/2018 polskiej Federacji Psychoterapii.

Swoje doświadczenie pogłębia od 15 lat, stale się rozwijając. Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień superwizorskich.

W swojej pracy podlega stałej superwizji indywidualnej i grupowej.

Zakres wsparcia:

  • Zaburzenia lękowe,
  • Depresja
  • Trudności w relacjach
  • Poszukiwanie sensu
  • Kryzys egzystencjonalny
  • Kryzys w związku
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.