...

Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Hanna Briukhanova

Hanna Briukhanova

Psycholożka, Psychoterapeutka

Nurt: integracyjny z przewagą Analizy Transakcyjnej

Hanna Briukhanova

Certyfikowana psychoterapeutka przez UATA – Ukrainian Association of Transactional Analysis, Kijów, Ukraina

Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, Kodeksem Etycznym EATA, opartym na Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prestiżowych szkołach jako psycholog rodzinny, a ostatnim czasie pomaga w kryzysie uchodźcom.

Ekspertka w prowadzeniu konsultacje z rodzicami uwzględniając aspekt wielokulturowości w rodzinie i dwujęzycznością dzieci. Wspiera osoby żyjące na emigracji i te planujące powrót do swojego kraju.

Ambitna, stale podnosząca swoje kwalifikacje w zakresie psychoterapii, pomocy psychologicznej i metod pracy z różnego rodzaju zaburzeniami.

W swojej pracy podlega stałej superwizji. Prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne i dla Par.

Wykaz certyfikatów i uprawnień:

  • Dyplom Psychologia nr KB 16437153, Ukraina, Kijów 2001r.
  • NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), Warszawa BUW.4201.2956.2023.
  •  Ministerstwo Obrony Ukrainy, Ukraińska Akademia Wojskowo-Medyczna 2005r. świadectwo o podniesieniu kwalifikacji СПК nr 075386, nr rejestracyjny 618
  • Interregional Academy of Personnel Management (Kharkov Institute, Ukraine) 2005r Certyfikat o podniesieniu kwalifikacji nr rejestracyjny 102, Licencja N428744 “Pozytywna psychologia i psychoterapia, trans- kulturowa terapia rodzinna i medycyna psychosomatyczna” 
  • Ukraińskie Stowarzyszenie Analizy Transakcyjnej 2014r Certyfikat o ukończeniu wstępnego obowiązkowego kursu AT-101, Certyfikat o ukończeniu 4-letniego kursu AT-202 Analizy Transakcyjnej w Psychoterapii nr rejestracyjny w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy N3449

Zakres wsparcia:

  • Depresja
  • Zmiany nastroju, smutek, przygnębienie, lęk lub niepokój
  • Niskie poczucie własnej wartości
  • Nadmiernie wysoki poziom poczucia winy
  • Kryzys zawodowy
  • Kryzys emocjonalny
  • Problemy w relacjach z bliskimi i współpracownikami, wycofanie się z kontaktów
  • Problem z podejmowaniem decyzji i działania
  • Nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność w przypadku trudności w poradzeniu sobie z sytuacją życiową np. rozstaniem, rozwodem, separacją
  • Problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, służbowych
  • Poszukiwanie sensu życia
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
  • Zaburzenia adaptacyjne
  • Kryzys w relacjach z dziećmi / z rodzicami
  • Zaburzenia borderline
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.