Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Hanna Briukhanova
Hanna Briukhanova

Hanna Briukhanova

Psycholożka, Psychoterapeutka

Nurt: integracyjny z przewagą Analizy Transakcyjnej

Hanna Briukhanova

Certyfikowana psychoterapeutka przez UATA – Ukrainian Association of Transactional Analysis, Kijów, Ukraina

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, Kodeksem Etycznym EATA, opartym na Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prestiżowych szkołach jako psycholog rodzinny, a ostatnim czasie pomaga w kryzysie uchodźcom.

Ekspertka w prowadzeniu konsultacje z rodzicami uwzględniając aspekt wielokulturowości w rodzinie i dwujęzycznością dzieci. Wspiera osoby żyjące na emigracji i te planujące powrót do swojego kraju.

Ambitna, stale podnosząca swoje kwalifikacje w zakresie psychoterapii, pomocy psychologicznej i metod pracy z różnego rodzaju zaburzeniami.

W swojej pracy podlega stałej superwizji. Prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne i dla Par.

Zakres wsparcia:

 • Depresja
 • Zmiany nastroju, smutek, przygnębienie, lęk lub niepokój
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Nadmiernie wysoki poziom poczucia winy
 • Kryzys zawodowy
 • Kryzys emocjonalny
 • Problemy w relacjach z bliskimi i współpracownikami, wycofanie się z kontaktów
 • Problem z podejmowaniem decyzji i działania
 • Nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność w przypadku trudności w poradzeniu sobie z sytuacją życiową np. rozstaniem, rozwodem, separacją
 • Problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, służbowych
 • Poszukiwanie sensu życia
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Kryzys w relacjach z dziećmi / z rodzicami
 • Zaburzenia borderline