Psychology Change

Klinika wsparcia zdrowia psychicznego online

Prosić o pomoc jest oznaką odwagi

Hanna Briukhanova

Hanna Briukhanova

Psycholożka, Psychoterapeutka

Nurt: integracyjny z przewagą Analizy Transakcyjnej

Hanna Briukhanova

Certyfikowana psychoterapeutka przez UATA – Ukrainian Association of Transactional Analysis, Kijów, Ukraina

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, Kodeksem Etycznym EATA, opartym na Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prestiżowych szkołach jako psycholog rodzinny, a ostatnim czasie pomaga w kryzysie uchodźcom.

Ekspertka w prowadzeniu konsultacje z rodzicami uwzględniając aspekt wielokulturowości w rodzinie i dwujęzycznością dzieci. Wspiera osoby żyjące na emigracji i te planujące powrót do swojego kraju.

Ambitna, stale podnosząca swoje kwalifikacje w zakresie psychoterapii, pomocy psychologicznej i metod pracy z różnego rodzaju zaburzeniami.

W swojej pracy podlega stałej superwizji.

Zakres wsparcia:

 • zmiany nastroju, smutek, przygnębienie, lęk lub niepokój,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • nadmiernie wysoki poziom poczucia winy
 • kryzys zawodowy
 • kryzys emocjonalny
 • problemy w relacjach z bliskimi i współpracownikami, wycofanie się z kontaktów
 • problem z podejmowaniem decyzji i działania
 • nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność w przypadku trudności w poradzeniu sobie z sytuacją życiową np. rozstaniem, rozwodem, separacją
 • problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, służbowych
 • poszukiwanie sensu życia
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 • zaburzenia adaptacyjne
 • kryzys w relacjach z dziećmi / z rodzicami
 • zaburzenia borderline