...

Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Anna Prymakowska

Anna Prymakowska

Mentorka, Doradca biznesu

Absolwentka Prawa i Ekonomii na uniwersytecie w Niemczech. W ostatnich latach Prezeska wiodących międzynarodowych biznesów z branży e-commerce, współpracowała z funduszami inwestycyjnymi przy przejęciach.

Anna Prymakowska

Anna posiada 15-letnie doświadczenie i sukcesy w obszarze budowania, restrukturyzacji oraz transformacji biznesowej w branży e-commerce. Wspiera kobiety w biznesie i dąży do równości płciowej w zarządach i radach nadzorczych. Współpracuje z VC’s w obszarze inwestycji na rynku e-commerce, jako mentorka wspiera merytorycznie technologiczne start-upy i ich założycieli w ramach projektu Techstars Detroit.

W klinice Psychology Change jako Dyrektor Zarządzająca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Kliniki na nowych rynkach. Dba o realizowanie celu i misji Kliniki jakim jest stworzenie profesjonalnej i bezpiecznej przestrzeni dla Klientów na drodze do odzyskania równowagi psychicznej oraz stworzenie przyjezdnego miejsca rozwoju dla wszystkich pracowników i współpracowników Kliniki Psychology Change.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.