...

Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Anna Chwiałkowska – Dąbkowska

Anna Chwiałkowska – Dąbkowska

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Nurt: Integracyjny, Psychodynamiczny

Anna Chwiałkowska – Dąbkowska

Doświadczona Psycholożka, której droga zawodowa wyznacza pasja i zaangażowanie w pracę z ludźmi. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krakowskiej Szkoły Psychodynamicznej, cieszącej się akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie socjoterapii.

Obecnie jest na etapie zakończenia szkoły psychoterapii Integracyjnej Vis Salutis, również akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jej podejście do pacjentów jest oparte na psychodynamicznym podejściu, co oznacza, że w terapii skupia się na zrozumieniu głębokich mechanizmów psychologicznych.

W jej przekonaniu, najważniejsza jest historia i indywidualność każdego człowieka. Stara się wspólnie z pacjentem zrozumieć i uporządkować jego wewnętrzny świat, unikając osądzania czy podawania gotowych rozwiązań. W pracy terapeutycznej integruje techniki i narzędzia pochodzące z różnych szkół psychoterapii, aby w najlepszy sposób dostosować swoje podejście do potrzeb pacjenta.

Jej rozwój zawodowy jest nieustający.Regularnie uczestniczy w indywidualnej i grupowej superwizji, co pozwala na refleksję nad swoją pracą i dalszy rozwój umiejętności.

Prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne i dla Par.

Zakres wsparcia:

  • Depresja
  • Zaburzenia osobowości
  • DDA
  • Uzależnienia
  • Interwencja kryzysowa
  • Poszukiwanie sensu
  • Radzenie sobie z lękiem
  • Problemy w związku
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.