...

Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Monika Niedźwiecka

Monika Niedźwiecka

Psycholożka, Psychoterapeuta

Nurt: Psychodynamiczny

Monika Niedźwiecka

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletniego szkolenia specjalistycznego w Labolatorium Psychoedukacji posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii.
Jako doświadczona Psychoterapeutka wspierała również żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego podczas zagranicznej misji pokojowej.
Jej podejście opiera się na psychodynamicznym zrozumieniu problemów, kładąc nacisk na relację terapeutyczną i współpracę z pacjentem. Cel to pomoc pacjentom w zrozumieniu siebie, osiągnięciu równowagi emocjonalnej i samopoczucia, tworząc przestrzeń opartą na zaufaniu i bezpieczeństwie.
Nieustannie poszerza swoją wiedzę terapeutyczną uczestnicząc w branżowych szkoleniach i konferencjach.
W swojej pracy podlega stałej superwizji.

Obszary wsparcia:

  • Kryzysy emocjonalne
  • Zaburzenia osobowości
  • Depresja
  • Zaburzenia lękowe
  • Smutek
  • Żałoba
  • Złość
  • Poczucie braku sensu życia
  • Obniżone poczucie wartości
  • Problemy komunikacyjne
  • ADHD
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.