...

Psychology Change – Pomożemy Ci odzyskać równowagę psychiczną

Paulina Kubś

Paulina Kubś

Psychoterapeutka

Nurt: Systemowy

Paulina Kubś

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku. Ma za sobą staże kliniczny na oddziałach szpitalnych krakowskich klinik oraz poradniach zdrowia psychicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTPu oraz Polskiego Towarzystwa Somatoterapii. Jest psychoterapeutką systemową (terapia rodzin i par), skończyła w 2017 roku 4-letni całościowy kurs z Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej.

Specjalizuje się w psychologii zdrowia, psychologii kulturowej oraz religii. Skupia się na pracy z osobami po traumach korzystając z wiedzy dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej.

Pracuje z osobami dorosłymi, także indywidualnie oraz jako psychoterapeuta par i rodzin. Pracuje też pod stałą superwizją.

Zakres wsparcia:

 • depresja
 • trauma
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia OCD, w tym nerwice natręctw
 • zaburzenia na tle emocjonalnym
 • kryzysy zawodowy
 • PTSD
 • syndrom DDA oraz DDD
 • planowanie rodziny
 • wsparcie rodziców
 • terapia par
 • terapia rodzin (etap opuszczania gniazda)
 • obraz ciała u kobiet
 • chroniczny ból, psychosomatyka
 • ofiary przemocy i ofiary psychomanipulacji (sekty, nowe ruchy religijne)
 • szok kulturowy, adaptacja do nowych kultur i środowisk (migranci)
 • poszukiwanie sensu, rozwój duchowy, samorealizacja
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.