Psychology Change

Marcin Bugucki
Marcin Bugucki

Marcin Bugucki

Psychoterapeuta

Nurt: humanistyczny i egzystencjalny

Marcin Bugucki

Studiował na Uniwersytecie Middlesex w Londynie, później jego droga zawodowa była nakierowana na pomoc osobom cierpiącym z powodu złego zdrowia psychicznego w kryzysie bezdomności lub trudnych sytuacjach społecznych. Praca w ośrodku społecznym oraz na ulicy wymaga ponadprzeciętnej empatii i heroizmu.

Marcin jest pełnoprawnym członkiem akredytowanym Irish Associations for Counselling & Psychotherapy, procesy z klientami prowadzi pod stałą superwizją.

Pracuje w modalności humanistycznej i egzystencjalnej, ale nie ogranicza się tylko do tego. Psychoterapia z podejściami teoretycznymi, takimi jak ACT, CBT, PCT jest łączona w praktyce.

Pomaga w problemach emocjonalnych i behawioralnych oraz wspiera swoich klientów w okresach trudności psychologicznych w życiu zawodowym.

Zakres wsparcia:

  • żałoba,
  • problemy w związku,
  • niska samoocena
  • zaburzenia lękowe
  • trauma
  • uzależnienia