Psychology Change

Klinika wsparcia zdrowia psychicznego online

Prosić o pomoc jest oznaką odwagi

Łukasz Mańkowski

Łukasz Mańkowski

Psycholog, Psychoterapeuta

Nurt: Jungowski i interwencja kryzysowa

W trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej. W 2020 r. rozpoczął indywidualną ścieżkę szkoleniową w analizie jungowskiej (tzw. Router Program) prowadzoną przez International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Łukasz Mańkowski

Psycholog i Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej. W 2020 r. rozpoczął indywidualną ścieżkę szkoleniową w analizie jungowskiej (tzw. Router Program) prowadzoną przez International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Absolwent Uniwersytetu SWPS (d. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS oraz szkoleń z zakresu pracy z traumą.

Członek delegacji zabezpieczającej rodziny ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Ukończył kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej we współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej.

Pracuje z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż. (także z osobami LGBTQ+) w obszarach:

  • kryzysów życiowych,

  • kryzysów tożsamości,

  • konfliktów rodzinnych i w związkach,

  • kryzysów w związkach i relacjach,

  • DDA/DDD,

  • traum i zaburzeń potraumatycznych,

  • zaburzeń nastoju,

  • zaburzeń lękowych,

  • nerwic.