Psychology Change

Klinika wsparcia zdrowia psychicznego online

Prosić o pomoc jest oznaką odwagi

Irina Gorkova

Irina Gorkova

Psychoterapeutka, Hipnoterapeutka, Arteterapeutka

Nurt: Gestalt, Arteterapia

Irina to charyzmatyczna psychoterapeutka z 20 letnim doświadczeniem. Swoją edukację zawodową ukończyła w Moskiewskim Instytucie Gestalt (MGI) – specjalizacja z psychiatrii.

Irina Gorkova

Przez wiele lat zawodowa pracowała jako psycholog biznesu dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej oraz współpracowała z mediami, organizacjami sportowymi i światowej klasy federacjami.

W pracy z klientem koncentruje się na jego osobowości, indywidualnych umiejętnościach i zdolnościach. Ważne jest, aby zapewnić wsparcie, znaleźć zasoby i przejść najlepiej przez proces terapeutyczny.

Podlega stałej superwizji.

Metody stosowane przez Irinę podczas procesu:

 • Psychoterapia zorientowana na osobowość
 • Psychoterapia narracyjna
 • Terapia fenomenologiczno-egzystencjalna
 • Psychologia zasobów
 • Arteterapia
 • Hipnoza Ericksona i terapia regresywna

Zakres wsparcia:

 • poszukiwanie sensu życia
 • konflikty rodzinne
 • problemy w relacjach
 • kryzysy osobowości
 • tożsamość zawodową
 • adaptacja emigrantów
 • zaburzenia lękowe
 • radzenie sobie ze stresem-
 • zjawiska psychosomatyczne
 • depresja
 • stany lękowe