Psychology Change

Klinika wsparcia zdrowia psychicznego online

Prosić o pomoc jest oznaką odwagi

Gabriela Frącala

Gabriela Frącala

Psycholożka, Psychoterapeutka

Nurt: Systemowy

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kursu psychoterapii systemowej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz kursu transkulturowej psychoterapii pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Gabriela Frącala

Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi oraz w prywatnym gabinecie psychoterapii.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, a także w pracy z rodzinami i grupami. Prowadzi szkolenia rozwojowe i warsztaty dla dorosłych jak i dla dzieci oraz młodzieży.

Psychoterapia jest dla Gabrieli źródłem życiowej inspiracji, odkrywaniem potencjałów tkwiących w każdym człowieku, a także możliwością autentycznego spotkania dwojga ludzi.

Pracuje w nurcie systemowym i humanistyczno – egzystencjalnym.
W swojej pracy łączy jednak różne podejścia terapeutyczne, indywidualnie podchodząc do każdego człowieka. Ceni autentyczność i kontakt w relacji klient – terapeuta.

W swojej pracy podlega stałej superwizji.

Zakres wsparcia:

  • depresja
  • lęki
  • stres
  • nerwice
  • zaburzenia osobowości
  • kryzys psychologiczny i rozwojowy
  • kryzys pary