założyciel

Witold Prymakowski

Witold Prymakowski

Absolwent Psychologii Klinicznej na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył certyfikowane szkolenie psychoterapii analitycznej w nurcie Carla Gustava Junga oraz jest na tzw. ścieżce routerskiej do zostania analitykiem jungowskim.

Anna Prymakowska

Anna Prymakowska

Absolwentka Prawa i Ekonomii na uniwersytecie w Niemczech. W ostatnich latach Prezeska wiodących międzynarodowych biznesów z branży e-commerce, współpracowała z funduszami inwestycyjnymi przy przejęciach.